Představujeme se

Jak to všechno vzniklo

Naše první otevřená třída byla otevřena v roce 2016 v září, začínalo 13 dětí. Naše třída vznikla v hlavě Venduly Jaškové a Kláry Bočkové. V roce 2015/2016 se tyto dvě ženy začaly angažovat v tom, jak by šlo otevřít otevřenou třídu v Třebíči. Nápad a enrgie byla, tyto dvě ženy věřily ve svojí myšlenku a tak se to v září 2016 podařilo. Otevřená třída vznikla jako detašované pracoviště ZŠ Kojetice na Moravě, v současné době škola sídlí v Třebíči na 9.května, kde jsou již tři třídy.

V čem je škola jiná? Celá škola je postavena na pricipech zkušenosti zprostředkovaného učení R. Feuersteina a FIE instrumenální obohacování R.F. Děti jsou spolutvůrci celého učebního procesu. Cílem učitelů je vycházet ze zkušeností a poznatků dětí a na nich vystavovat další vědomosti, dovednosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti, spolupráci, respektování pravidel, nacházení cest a orientaci ve světe, který je obklopuje.


Naše paní učitelka a zakladatelka

Kdo se stará o děti?

Sem vložte podnadpis

Mgr. Jaroslava Ošmerová

Mgr. Michaela Freibergová

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková
Ilona Jonášová
Věra Hlůšková

Ivana Lukášková

Třídy

Sem vložte podnadpis

První třída


Druhá třída


Třetí třída