Představujeme se

Jak to všechno vzniklo

Naše první otevřená třída byla otevřena v roce 2016 v září, začínalo 13 dětí. Naše třída vznikla v hlavě Venduly Jaškové a Kláry Bočkové. V roce 2015/2016 se tyto dvě ženy začaly angažovat v tom, jak by šlo otevřít otevřenou třídu v Třebíči. Nápad a enrgie byla, tyto dvě ženy věřily ve svojí myšlenku a tak se to v září 2016 podařilo. Otevřená třída vznikla jako detašované pracoviště ZŠ Kojetice na Moravě, v současné době škola sídlí v Třebíči na 9.května, kde je již pět tříd.  

V čem je škola jiná? Celá škola je postavena na principech zkušenosti zprostředkovaného učení R. Feuersteina a FIE instrumentální obohacování R.F. Děti jsou spolutvůrci celého učebního procesu. Cílem učitelů je vycházet ze zkušeností a poznatků dětí a na nich vystavovat další vědomosti, dovednosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti, spolupráci, respektování pravidel, nacházení cest a orientaci ve světe, který je obklopuje.

Návod na použití v Otevřmysli

Vítáme Vás v naší škole, vybrali jste si správně. Těšíme se na společné chvíle s dětmi při objevování informací o okolním světě a lidech.

Otevřmysl - vnitřní řád

 • Každé dítě je jedinečné a zaslouží si, abychom na ně byli nároční.
 • Pomoc dítěti nabízím z co největší vzdálenosti.
 • Dávám dítěti důvěru - věřím mu, tím zvyšuji jeho sebedůvěru.
 • Když potřebuji pomoc, řeknu si o ni - je nás tady víc a vše zvládneme.
 • Nic není problém, jenom to někdy potřebuje více času, aby se to mohlo uskutečnit.
 • Rodiče jsou naši partneři, děkujeme jim za jejich důvěru.
 • Vzájemné sdílení prožitků, pocitů a pohledů nás všechny vzájemně obohacuje.
 • Každý z nás má svoji chvilku na to, abychom to rozmysleli....
 • Neber si nic osobně a nevytvářej si domněnky....
 • Věříme ve změnu dítěte, to nám dodává energii, kterou děti potřebují pro změnu cítit.
 • Pokud mám něco na srdci, tak to řeknu...
 • Na vše pohlížíme z té pozitivní stránky...
 • Vše záleží na úhlu pohledu, který má každý jiny...

Naše paní učitelka a zakladatelka

Kdo se stará o děti?

Sem vložte podnadpis

Mgr. Jaroslava Ošmerová

Mgr. Michaela Freibergová - mateřská dovolená

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková Ph.D.
Ilona Jonášová
Věra Hlůšková

Ivana Lukášková

Mgr. Pavlína Baráková

Mgr. et Mgr. Martina Syrová

Bc. Zuzana Vávrová

Petra Cinciová

Lenka Kobylková

Věra Cabanová

Mgr. Jana Bártíková

Petra Rymešová

Mgr. Jitka Mahelová

Třídy

Sem vložte podnadpis