Otevřmysl z.s. Třebíč

Více než škola....

Spolek, který podporuje školu, která je postavena na principech zkušenosti zprostředkovaného učení a instrumentálního obohacování R. Feuersteina.

Škola, která je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Kojetice na Moravě.

Škola funguje v Třebíči.

Chcete se dozvědět více, navštivte nás. 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY A LETOS I DO ŠESTÉ TŘÍDY ZAHÁJEN

I letos bude probíhat zápis elektronicky - bezkontaktní zápis bude v sobotu 10.4.2021.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS KONTAKTUJTE NA e-mail: vendudulka@email.cz  nebo volejte: 605260420

  

VOLNÁ MÍSTA PRO ROK 2020/2021 

Pro informace pište: vendudulka@email.cz nebo volejte:605260420

Chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo u nás ve škole, ozvěte se, řekneme Vám aktuální stav žáků v daném ročníku. 

Úspěšnost našich žáků u prvních přijímacích zkoušek na střední školu byla 100%, gratulujeme a  přejeme štěstí  v další životní etapě. 

Rozhovor v Českém rozhlase Vysočina se zakladatelkou Otevřmysl z. s. Vendulou Jaškovou o naší škole i principech metody FIE si můžete poslechnout zde: https://vysocina.rozhlas.cz/nechte-me-chvilku-ja-si-promyslim-jeden-z-principu-vzdelavaci-metody-fie-8047641?fbclid=IwAR2gKnCzzTWYLh0xsWMxyy5Qp8wQruiEOmfbaDWfByITosmeja7rxE1P2aI

MÁTE ZÁJEM ZAPSAT VŠE DÍTĚ K NÁM, MŮŽETE NÁM NAPSAT KDYKOLI... AKTUÁLNÍ STAV DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VÁM SDĚLÍME.....

Otevřmysl

Detašované pracoviště ZŠ Kojetice n/M, která funguje na respekutujícím přístupu pro každé dítě tak, aby vědělo, co a proč se učí, kde to využije a jak na to přijde. Jak může spolupracovat s ostatními a jak má být odpovědné samo za sebe... Jde nám hlavně o to, aby děti chodily do školy rády, dokázaly říci svůj vlastní názor, který si obhájí nebo mohou změnit, pokud jsou argumenty protistrany relevantní. Aby byly vybaveny do života flexibilitou, jelikož dnešní svět se neustále mění. Vzděláváme děti ve věcech dnešních dní a pro dnešní dobu.....

Nadace ČEZ v roce 2020 finančně podpořila Čtenářský a relaxační koutek pro děti.
Nadace ČEZ v roce 2020 finančně podpořila Čtenářský a relaxační koutek pro děti.
V roce 2021 jsou z grantového systému Města Třebíč podpořeny tyto projekty realizované Otevřmyslí: Všichni spolu v našem městě III. a Třebíč očima dětí.
V roce 2021 jsou z grantového systému Města Třebíč podpořeny tyto projekty realizované Otevřmyslí: Všichni spolu v našem městě III. a Třebíč očima dětí.