Spolek, který podporuje školu, která je postavena na principech zkušenosti zprostředkovaného učení a instrumentálního obohacování R. Feuersteina.

Škola, která je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Kojetice na Moravě.

Škola funguje v Třebíči.

Chcete se dozvědět více, navštivte nás.


MÁTE ZÁJEM ZPSAT VŠE DÍTĚ K NÁM, MŮŽETE NÁM NAPSAT KDYKOLI... AKTUÁLNÍ STAV DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VÁM SDĚLÍME.....

Otevřmysl

Detašované pracoviště ZŠ Kojetice n/M, která funguje na respekutujícím přístupu pro každé dítě tak, aby vědělo, co a proč se učí, kde to využije a jak na to přijde. Jak může spolupracovat s ostatními a jak má být odpovědné samo za sebe... Jde nám hlavně o to, aby děti chodily do školy rády, dokázaly říci svůj vlastní názor, který si obhájí nebo mohou změnit, pokud jsou argumenty protistrany relevantní. Aby byly vybaveny do života flexibilitou, jelikož dnešní svět se neustále mění. Vzděláváme děti ve věcech dnešních dní a pro dnešní dobu.....