Otevřmysl z.s. Třebíč

Více než škola....

Spolek, který podporuje školu, která je postavena na principech zkušenosti zprostředkovaného učení a instrumentálního obohacování R. Feuersteina.

Škola, která je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Kojetice na Moravě.

Škola funguje v Třebíči.

Chcete se dozvědět více, napište nám nebo volejte.


MÁTE ZÁJEM O NAŠÍ ŠKOLU, NAVŠTIVTE NÁS. 

OD ROKU 2022/2023 MÁME I DRUHÝ STUPEŇ - ŠESTÝ A SEDMÝ ROČNÍK

AKTUÁLNÍ STAV ŽÁKŮ VÁM RÁDI SDĚLÍME

  Pro informace pište: vendudulka@email.cz nebo volejte:605260420

Úspěšnost našich žáků u prvních přijímacích zkoušek na střední školu byla 100%, gratulujeme a  přejeme štěstí  v další životní etapě. I druhý rok přijímaček na gymnázia byl úspěšný, všichni, co chtěli se dostali, gratulujeme... V letošním roce odcházejí i deváťáci, kterým jsme pomáhali se vzděláváním. Všichni se dostali na jejich vysněné střední školy... Jsme rádi, že jsme přispěli k vašemu rozvoji a držíme Vám place ve Vaší další cestě...

Rozhovor v Českém rozhlase Vysočina se zakladatelkou Otevřmysl z. s. Vendulou Jaškovou o naší škole i principech metody FIE si můžete poslechnout zde: https://vysocina.rozhlas.cz/nechte-me-chvilku-ja-si-promyslim-jeden-z-principu-vzdelavaci-metody-fie-8047641?fbclid=IwAR2gKnCzzTWYLh0xsWMxyy5Qp8wQruiEOmfbaDWfByITosmeja7rxE1P2aI

MÁTE ZÁJEM ZAPSAT VŠE DÍTĚ K NÁM, MŮŽETE NÁM NAPSAT KDYKOLI... AKTUÁLNÍ STAV DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VÁM SDĚLÍME.....

Otevřmysl

Detašované pracoviště ZŠ Kojetice n/M, která funguje na respekutujícím přístupu pro každé dítě tak, aby vědělo, co a proč se učí, kde to využije a jak na to přijde. Jak může spolupracovat s ostatními a jak má být odpovědné samo za sebe... Jde nám hlavně o to, aby děti chodily do školy rády, dokázaly říci svůj vlastní názor, který si obhájí nebo mohou změnit, pokud jsou argumenty protistrany relevantní. Aby byly vybaveny do života flexibilitou, jelikož dnešní svět se neustále mění. Vzděláváme děti ve věcech dnešních dní a pro dnešní dobu.....

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Nadace ČEZ v roce 2020 finančně podpořila Čtenářský a relaxační koutek pro děti.
Nadace ČEZ v roce 2020 finančně podpořila Čtenářský a relaxační koutek pro děti.
V roce 2021 jsou z grantového systému Města Třebíč podpořeny tyto projekty realizované Otevřmyslí: Všichni spolu v našem městě III. a Třebíč očima dětí.
V roce 2021 jsou z grantového systému Města Třebíč podpořeny tyto projekty realizované Otevřmyslí: Všichni spolu v našem městě III. a Třebíč očima dětí.